Hướng dẫn crack cơ sở 2

Để có được password hãy bấm vào bất kỳ bức ảnh nào bên phải hoặc bên trái trang web này.
Tuy nhiên để có được bài Kiểm tra giữa kỳ (đoạn script và file backup) bạn phải trả 1 số tiền là 100$
Hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email
tnjproduction@yahoo.com

Advertisements